MGJaLWJ5LGR5LGB6NaZ7Mqp8N7csynIkynwbzD1c

Pohon kering tidak Bermanfaat Bagaikan Ilmu Tanpa Amalan

BLANTERLANDINGv101
5438489289673066953

Pohon kering tidak Bermanfaat Bagaikan Ilmu Tanpa Amalan

Jumat, 03 Mei 2019

ﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮْﻥُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺀُ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻪِ ﻋَﺎﻣِﻠًﺎ .

“Seseorang tidak disebut (Alim)berilmu, sehingga ia mampu menjadi Amil (mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya”).

Seorang penyair berkata:

ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻦ ◎ ﻣﻌﺬﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻮﺛﻦ

“Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dia akan diazab/disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala.

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺠﺮﺓ ﺑﻼ ﺛﻤﺮ، ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ

Ilmu itu mesti diiringi dengan amalan, dan amalan-amalan itu merupakan buah dari ilmu. Maka ilmu tanpa amalan seperti pohon yang tidak ada buahnya tidak ada faedah padanya. Dan sesungguhnya ilmu itu diturunkan untuk tujuan diamalkan.

#MT_FPKK_DUKEM
BLANTERLANDINGv101

Formulir Whatsapp×
Data Anda
Data Lainnya
Kirim Sekarang